Startsida

ÖVERSÄTTNING &

KVALITETSSÄKRING

Språket är det som skiljer och förenar.

 

ITB Management AB erbjuder översättning till svenska från engelska, tyska, norska och danska samt korrekturläsning, språkgranskning, kvalitetssäkring och projektledning. Mer än 20 års erfarenhet från språkbranschen garanterar mycket god kunskap om kundförväntningar, kvalitet och vikten av genomtänkta processer.

VAD GÖR VI?

ITB tar hand om många olika texttyper och översätter dem till ett språk som till form och innehåll passar avsedd målgrupp.

 

Översättning är mer än bara ord. Översättning är när målspråket förmedlar den känsla och den korrekthet som källspråkstextens författare har avsett. Ibland måste en text lokaliseras för att återspegla källtexten. Det betyder att hänsyn tas till de kulturella och språkliga skillnader som är nödvändiga för att mottagaren ska uppfatta texten om den vore skriven på hans eller hennes modersmål.

 

En bra översättning är en översättning som motsvarar - eller överträffar - mottagarens förväntningar. Tillsammans diskuterar vi vad det innebär.

© Copyright 2016. All Rights Reserved.